Processen

Sådan gør vi:

Vi gennemgår alle faste omkostninger og identificerer virksomhedens største udgiftsposter
Vi forhandler billigere alternativer på plads på vegne af vores kunder
Vi implementere de nye løsninger, så vores kunder ikke skal bruge tid eller medarbejderressourcer

Driftsbesparelser på over 35%

Costrunner identificerer de områder, hvor de største besparelser kan opnås. Ved at anvise de bedste partnere og underleverandører til virksomhedens produktion og drift, opnår vi i gennemsnit besparelser på over 35%. De første besparelser viser sig allerede indenfor 2-4 uger – direkte på bundlinjen. Og processen? Den er helt enkel!

1
2
3
4
5
6
7
1

Aftale

Vi indgår samarbejdsaftale. Der aftales hvilke områder/ydelser COSTRUNNER skal arbejde med.

2

Data
Indsamling af dokumentation
Kunden udleverer eller vi får adgang til oplysninger om omkostninger, forbrug og nuværende leverancer. Dette danner grundlag for vores arbejde. Oplysningerne kan være udskrift fra økonomisystem, fakturakopier, kopi af samarbejdsaftaler eller lign. Hvis der er behov for det, indhenter vi evt. supplerende materiale fra kundens nuværende leverandører. Kunden forsyner os i givet fald med en fuldmagt til at indhente eventuelle oplysninger om forbrug m.m. hos den nuværende leverandør.

3

Analyse

Vi analyserer grundigt på de ydelser som kunden modtager fra nuværende leverandører. Der udarbejdes en behovsanalyse, som oplyser om eventuelle nye ønsker og krav i forhold til nuværende leverance. Vi foretager derefter en sammenligning med COSTRUNNER benchmarking af pris og leverandører. Endelig screenes markedet for udbydere og prækvalificerer potentielle leverandører.

4

Rapport

Udbudsforretninger

Udbudsmateriale udarbejdes på basis af analyserne. Vi sender kundens opgaver i udbud hos de prækvalificerede leverandører. I denne fase har potentielle leverandører i nogle tilfælde behov for at bese de fysiske forhold hos kunden, f.eks. ved udbud af rengøring. Leverandørerne udarbejder deres tilbud på basis af udbudsmaterialet og sender deres tilbud til os. Vi arbejder med leverandørerne og deres fremsendte tilbud for at skabe den optimale økonomiske situation for vores kunde. Vi udarbejder en rapport, der viser en sammenligning af kundens nuværende situation med de nye muligheder, der er bragt tilstede. Rapporten indeholder beregninger ned til mindste detaljer, der viser de nuværende og de fremtidige driftsudgifter og de årlige økonomiske besparelser. Rapporten indeholder også tilbud fra de nye potentielle leverandører samt statistisk materiale og andet relevant information.

5

Præsentation af resultat

Vi mødes med vores kunde, og gennemgår sammen vores rapport, hvori vi præsenterer resultatet af vores arbejde og vores anbefalinger. Skulle der være ønske om yderligere materiale, leverer vi også det. Virksomheden har nu 14 dage til at beslutte, hvilke besparelser man ønsker at implementere, idet tilbuddene fra leverandøerne er gældende i 14 dage.

6

Implementering

Når det er besluttet hvilke besparelser virksomheden ønsker at implementere, er COSTRUNNER ansvarlig for at gennemføre møder med kunden og leverandørerne, om indgåelse og implementering af nye aftaler. I den forbindelse udarbejdes en endelig resultatopgørelse.

7

Resultatopfølgning

Vi overvåger efterfølgende de indgåede aftaler i 24 måneder, hvor vi gør status på udviklingen og sikrer, at vores kunde opnår de aftalte besparelser. Hvert kvartal leverer vi en status på aftaler og priser.